Jeśli

  • Jesteś właścicielem mieszkania, domu lub lokalu użytkowego w lublinie (bądź w Świdniku lub okolicach Lublina)
  • Chcesz bezpiecznie, sprawnie oraz korzystnie wynająć swoją nieruchomość

Zapraszamy do współpracy

Cennik

Współpraca z nami to gwarancja dla właściciela MAXIMUM zysku i ZERO problemów.

Wynagradzanie za zarządzanie jest ustalane indywidualnie w zależności od potrzeb właściciela, specyfiki oferty oraz zakresu powierzonych nam obowiązków – za każdy miesiąc aktywnego najmu pobieramy 10-15% miesięcznego przychodu z najmu.

Nie pobieramy żadnych innych opłat lub dodatkowych należności (np. opłat wstępnych, prowizji za znalezienie najemcy, opłat za jakiekolwiek inne działania) ani nie pobieramy żadnych opłat w okresach gdy oddana nam w Zarządzanie najmem nieruchomość jest niewynajęta.