Cennik

Współpraca

Współpraca z nami to gwarancja dla właściciela MAXIMUM zysku i ZERO problemów.

Wynagradzanie za zarządzanie jest ustalane indywidualnie w zależności od potrzeb właściciela, specyfiki oferty oraz zakresu powierzonych nam obowiązków – za każdy miesiąc aktywnego najmu pobieramy 10-15% miesięcznego przychodu z najmu.

Nie pobieramy żadnych innych opłat lub dodatkowych należności (np. opłat wstępnych, prowizji za znalezienie najemcy, opłat za jakiekolwiek inne działania) ani nie pobieramy żadnych opłat w okresach gdy oddana nam w Zarządzanie najmem nieruchomość jest niewynajęta.

BEZPIECZEŃSTWO

MAXIMUM ZYSKU

ZERO DODATKOWYCH OPŁAT

ZERO PROBLEMÓW

Skontaktuj się z nami!

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.